Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Žárovzdorná ostřiva

Žárovzdorná ostřiva pro přesné lití

  Materiálový list Bezpečnostní list Prohlášení o shodě Návod na zpracování
MONOFRAX 16/30      
MONOFRAX 30/80      
MONOFRAX 50/100      
MONOFRAX 200      
TRIFRAX      
GRUNDMIX      
UNIVERSMIX        
JADERMIX      

nahoruCZ EN