Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Žárobetonové tvarovky

Proč žárobetonové tvarovky?

Přednosti výroby a používání žárobetonových tvarovek jsou především:

 • Technologie umožňuje vyrobit tvarovky komplikovaných tvarů, které lisováním nelze vyrobit.
 • Vytvářecí formy jsou levnější než lisovací, je proto možné vyrábět i malé série tvarovek.
 • Nové typy žárobetonů poskytují vysokou homogenitu a tím i vysokou chemickou odolnost a mechanické vlastnosti (nízká pórovitost, vysoké pevnost a otěruvzdornost).
 • Lze vyrobit rozměrné a hmotné bloky, což umožňuje rychlou výstavbu tepelného zařízení.
 • Žárobetonové tvarovky zachovávají vysokou rozměrovou přesnost prakticky v celém rozsahu provozních teplot.
 • Tvarovky lze již u výrobce vysušit, popřípadě výpalem odstranit i chemicky vázanou vodu.
 • Největší výhodou je však výrazné urychlení výstavby nebo opravy vyzdívek.

Vyráběný sortiment žárovzdorných tvarovek

Výroba surového železa a oceli

 • výtokové kameny, žlaby indukčních pecí, tvarovky nístěje krokové pece, dopadové desky pánví

Slévárny železných i neželezných kovů

 • výtokové kameny pánví
 • tvarovky vyzdívek pánví
 • tvarovky kupolových pecí
 • žlaby a žlábky elektr. indukčních pecí
 • víka pecí a pánví
 • speciální tvarovky, nálevky a trubky, norné stěny ve styku s tekutým kovem
 • závěsné tvarovky zinkovací pece

Energetické kotle, spalovny odpadů, topeniště

 • hořákové kameny plynových a olejových kotlů
 • náletové stěny fluidních kotlů
 • tvarovky kotlů na spalování biomasy
 • vyzdívky dřevokotlů
 • tvarovky různých malých topenišť (kotle, kamna , krby)
 • vyzdívky kremačních pecí

Keramický a silikátový průmysl

Cihlářské pece:

 • žárobetonové díly stropů a stěn, hořákové kameny, tvarovky pecních vozů

Keramické vypalovací pece:

 • hořákové kameny, tvarovky pecních vozů, díly elektrických pecí

Cementářské pece:

 • ochranná pouzdra hořáků, tvarovky do paty pece a do chladičů, kotevní tvarovky

Sklárny

Tvarovky pro stavbu sklářských pecí:
 • představce, díly pracovních otvorů, hořákové tvarovky,
 • lavicové desky, vanové kameny, feedry, díly pánvových pecí
Drobné žárobetonové prvky pro pánvové pece:
 • tavící koláče, zobáky, clonky, koláče na truml apod.

Chemický a petrochemický průmysl

 • hořákové tvarovky ohřívacích pecí
 • čela a hořáky incinerátorů
 • kyselinovzdorné tvarovky incinerátorů
 • průlezy

Hořákové kameny

 • Pro všechny průmyslové pece
 • cihlářské, keramické, cementářské, sklářské
 • chemické a petrochemické, tavící metalurgické
 • žíhací, kremační, energetické apod.

Speciální díly a sestavy

Žárobetonové vyzdívky instalované u výrobce přímo do kovových částí tepelných zařízení:

 • spalovací komory
 • potrubí
 • transportní pánve
 • víka a vrata pecí atd.

nahoruCZ EN