Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Výrobky

SUCHÉ ŽÁROBETONOVÉ SMĚSI

 • hutné (RCC) ŽÁROBET
 • torkretovací hutné (HBG) ŽÁROBET TOR
 • se středním obsahem cementu (MCC) MEBET
 • nízkocementové (LCC) NOVOBET
 • s velmi nízkým obsahem cementu (ULCC) ULTRABET
 • bezcementové (NCC) SUPRABET
 • samotekoucí (SFC) FLOBET
 • chemicky vázané (CBC) CHEMOBET, UNIBET
 • lehké izolační (IC) IZOBET
 • torkretovací izolační (IG) IZOBET...T

ŽÁROBETONOVÉ TVAROVKY A DÍLY

 • široký sortiment dle přání


ŽÁROVZDORNÉ DUSACÍ HMOTY

 • pro hutnictví a metalurgii
 • pro sklářské pece
 • pro všeobecné použití

ŽÁROVZDORNÉ TMELY , MALTY A NÁTĚRY

 • žárovzdorné tmely ŽÁROTMEL
 • kyselinovzdorné tmely ACITMEL
 • žárovzdorné malty RAMAL
 • nátěrové směsi
 • správkové a výmazové hmoty

POJIVA DO ŽÁROVZDORNÝCH HMOT REFRAFIX, REFRAMIX


ŽÁROVZDORNÁ OSTŘIVA MONOFRAX, DIFRAX,
TRIFRAX, GRUNDMIX
aj.

MATERIÁLY PRO KAMNÁŘE KAMMAL, KAMBET 

nahoruCZ EN