Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Technická a obchodní konzultace

Jiří Břoušek

Metalurgie

Ing. Jiří Břoušek
brousek@prumker.cz

Vlastimil Kocman

Konstrukce vyzdívek

Ing. Vlastimil Kocman
kocman@prumker.cz

Milan Henek

Žárovzdorné vyzdívky
všeobecně

Ing. Milan Henek, CSc.
henek@prumker.cz

Petr Vašek

Sklárny

Ing. Petr Vašek
vasek@prumker.cz

Petr Lužný

Kamnáři

Ing. Petr Lužný
luzny@prumker.cz

Petr Lužný

Vysoké pece

Ing. Zdeněk Hamerský
hamersky@prumker.cz

Petr Vašek

Izolační žárobetony

Ing.Naďa Pávková
pavkova@prumker.cz

Petr Lužný

Prodej - západní Evropa

Ing. Eva Červinková
cervinkova@prumker.cz

 

Výroba

Ing. Oldřich Šrámek
vyroba@prumker.cz

nahoruCZ EN