Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Profil společnosti

Průmyslová keramika, spol. s r.o. je mladá dynamická firma zabývající se výrobou a prodejem různých typů netvarových žárovzdorných hmot a dílců z nich zhotovených.

Společnost byla založena v roce 1991 oddělením a privatizací výzkumného pracoviště od velkého výrobce žáromateriálů na Moravě. Vlastníky společnosti jsou výhradně fyzické osoby ve firmě pracující. Společnost v současnosti zaměstnává asi 50 pracovníků.

Firma sídlí v Rájci-Jestřebí, městečku ležícím asi 30 km severně od Brna, mezi městy Blanskem a Boskovicemi. Areál společnosti je situován v průmyslové zóně na jižním okraji města na rozloze přibližně 19 000 m2. Z toho kryté výrobní a administrativní budovy zaujímají více než 7 000 m2.

Celý areál byl v průběhu let postupně rozšiřován, jak si to vynucovaly požadavky rostoucí výroby a odbytu. Celková skladba firemního areálu a výrobního zařízení je orientována na vysokou pružnost umožňující okamžité přizpůsobení se požadavkům zákazníků, ať už se týkají kvality, množství nebo termínu dodávky. V současné době produkuje společnost ročně přes 7 000 tun směsí a téměř 1000 tun tvarovek v hodnotě přes 6 mil. EUR, přičemž odbyt každým rokem narůstá.

Současnou výrobní část areálu tvoří

 • mísírna hmot
 • výrobna žárobetonových tvarovek
 • sklady surovin
 • sklad hotové produkce
 • strojní a zámečnická dílna
 • administrativní budova s laboratořemi

Společnost dodává své výrobky širokému okruhu uživatelů především z řad průmyslu

 • v oblasti metalurgie pro hutě železa a oceli, koksárny, slévárny železných i neželezných kovů
 • v energetice pro teplárenské a elektrárenské kotle, spalovny odpadů
 • pro celé spektrum pecí a tepelných agregátů silikátového a keramického průmyslu
 • pro tepelná zřízení chemického a petrochemického průmyslu
 • pro sklářské pece
 • pro kamnáře
 

Naše výrobky lze rozčlenit na tři hlavní skupiny

 1. žárovzdorné hmoty pro licí pole vysokých pecí (hmoty žlabové dusací i licí, ekologické ucpávkové hmoty)
 2. kompletní sortiment suchých žárobetonových směsí (obyčejné hutné, lehčené izolační a především tzv. ztekucené žárobetony se sníženým obsahem cementu)
 3.  žárobetonové tvarovky (široké spektrum tvarů „na míru“ dle přání odběratelů, kompletace žárobetonových vyzdívek do dodaných kovových částí tepelných zařízení)
 

Kromě základního sortimentu společnost dále v menším množství vyrábí žárovzdorné dusací a správkové hmoty, kyselinovzdorné a žárovzdorné tmely, různé pomocné hmoty pro kamnáře, ostřiva pro přesné lití a některé další žárovzdorné hmoty speciálního užití.

Firemní výrobková databáze obsahuje v současnosti více než 200 druhů žárovzdorných směsí.

Dodavatelsky se firma zaměřuje především na zákazníky středoevropského regionu. Podíl produkce směřující mimo Českou republiku již převyšuje 50% prodeje, což zahrnuje jak přímý export, tak dodávky prostřednictvím jiných společností.

Jediným společníkem společnosti Průmyslová keramika, spol. s r.o. je společnost PRUMKER a.s.

 

nahoruCZ EN