Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Metalurgie

HUTNICTVÍ ŽELEZA A KOKSÁRENSTVÍ

VYSOKÉ PECE

 • dusací hmoty a rychle instalovatelné žárobetony pro žlaby vysokých pecí
 • ekologické ucpávkové hmoty pro odpichové otvory
 • torkretovací žárobetony pro vyzdívky krytů žlabů
 • nástřiky hrdel pojízdných mísičů surového železa

KOKSOVNY

 • torkretační žárobetony
 • těsnící hmoty
 • hmoty pro opravy zdiva koksových komor za horka
 • tvarovky pro vrata koksových baterií

SLÉVÁRNY ŽELEZNÝCH KOVŮ

kupolové pece

 • žárobetonové směsi pro šachtu, nístěj, sifon, dospalovací komoru, komín
 • dusací hmoty pro nístěj a sifon
 • dusací a výmazové hmoty pro žlábky

předpecí

 • dusací hmoty a žárobetony pro trvalou i pracovní vyzdívku
 • žárobetony a hmoty pro opravy stávajících poškozených vyzdívek

EOP(elektrické obloukové pece)

 • žárobetonové bloky pro klenbu i střední část(tzv. srdce)
 • tvarovky pro výtokový žlab
 • tmely jako pojící materiál pro tvarovky

indukční pece kelímkové a žlábkové

 • žárobetony a dusací hmoty pro víka a pracovní vyzdívku
 • správkové hmoty pro žlaby
 • samotekoucí žárobetony pro opravy dna a stěn
 • tmely jako pojící materiál pro tvarovky
 • podstavce pro kelímky

  transportní a licí pánve

 • dusací hmoty a žárobetony pro pracovní vyzdívku
 • izolační žárobetony pro izolační vyzdívku
 • žárobetony pro opravu vylévacích hubic
 • samotekoucí žárobetony pro opravy dna a stěn
 • tmely pro usazení výtokových a proplyňovacích kamenů
 • tmely jako pojící materiál pro tvarovky
 • žárovzdorné ochranné nátěry pro pánve na litinu

výrobky a hmoty pro mimo pecní metalurgii

 • dmyšné argonovací trysky
 • rychle instalovatelné žárobetony pro kyslíkové trysky

šoupátkové uzávěry

 • těsnící tmel

přesné lití

 • ostřiva

SLÉVARNY NEŽELEZNÝCH KOVŮ

transportní pánve

 • žárobetonové a dusané pracovní vyzdívky, opravy dna a stěn

tavící a udržovací pece

 • žárobetonové pracovní vyzdívky odolné penetraci kovů a proti korozi agresivních strusek při případné rafinaci

indukční pece

 • žárobetony a dusací hmoty pro víka a pracovní vyzdívku
 • správkové hmoty pro žlaby
 • samotekoucí žárobetony pro opravy dna a stěn
 • tmely jako pojící materiál pro tvarovky
 • podstavce pro kelímky

keramická míchadla kovů

prefabrikované výtokové žlaby

hořákové tvarovky

rychle instalovatelné správkové hmoty

žárovzdorné tmely a nátěry

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

krokové pece

 • nístěje krokových pecí

karuselové pece

 • nístěje a obrubníky karuselových pecí

žíhací pece

 • stěny a stropy žíhacích pecí
 • rámy a horní vrstvy vozů žíhacích pecí

odtahové kanály pecí

hořákové tvarovky

nahoruCZ EN