Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Kvalita

Všechny výrobky společnosti prochází procesem externí certifikace v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s. p., pobočka Plzeň. Po celou dobu platnosti certifikátu je prováděn periodický dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby a kontrola dodržování požadavků u výrobků. Na základě výsledků dohledu je společností vydáváno Prohlášení o shodě dle platné legislativy.
Současně probíhá i interní kontrola kvality vstupních surovin a hotové výroby s cílem zajistit shodu jakostních parametrů daných materiálovým listem výrobku s parametry hotového produktu. Všechny kontrolní postupy vychází z platných ČSN norem.
Po vyhodnocení všech laboratorních zkoušek je zákazníkovi na vyžádání k výrobku vystaven Atest kvality
 

15.6.2017

 

 

Recertifikace systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 v oblasti Návrh, vývoj a výroba žárovzdorných výrobků

 

 

 
  Politika kvality společnosti  

nahoruCZ EN