Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Silikátový průmysl

CEMENTÁRNY

výměníky tepla

 • torkretační hutné a izolační žárobetony
 • lité nízkocementové žárobetony

kalcinátor, potrubí

 • torkretační izolační žárobetony

patní kus

 • lité nízkocementové žárobetony s přísadou SiC, rezistentní vůči alkáliím
 • torketační žárobetony s přísadou SiC

výpadový kroužek rotační pece

 • nízkocementové žárobetony s přídavkem SiC

žárová hlava

 • nízkocementové žárobetony

hořák

 • ochranná žárobetonová slupka ze žárobetonů LCC a ULCC

chladič

 • strop z tvarovek (nízkocementový žárobeton s přídavkem SiC)
 • výpad do chladiče z otěruvzdorných LCC žárobetonů (často s přídavkem SiC)
 • odtahové kanály z litých LCC žárobetonů s přídavkem SiC
 • ochranné zídky podél roštů (LCC a ULCC žárobetony)

VÁPENKY

 • ochranné nástřikové vrstvy z torkretačních žárobetonů

CIHLÁŘSKÉ PECE

tunelové pece

 • monolitické vrstvy stropů z izolačních žárobetonů
 • tvarovky stropů

pecní vozy

 • spodní vyrovnávací vrstvy z hutných nebo izolačních žárobetonů
 • monolitické horní vrstvy pecních vozů z hutných žárobetonů
 • tvarovky horních vrstev

odtahová potrubí

 • nízkocementové a kyselinovzdorné žárobetony

kanály

KERAMICKÉ PECE

pecní vozy

 • žárobetonové tvarovky horních vrstev vozů, event. obvodových rámů vozů
 • opravárenské žárobetony(nevyžadují řízené vysoušení)

hořákové tvarovky

OSTATNÍ

pece na tavení čediče

 • horní část šachty otěruvzdorné žárobetony
 • žlábky
 • výtokové kameny

pec na výpal grafitových elektrod

 • podkladová deska z izolačních žárobetonů
 • vypalovací mufle

nahoruCZ EN