Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Energetika

ELEKTRÁRENSKÉ A TEPLÁRENSKÉ UHELNÉ KOTLE

FLUIDNÍ KOTLE

 • ochranné vrstvy teplosměnných stěn (dusací hmoty, žárobetony)
 • otěruvzdorné tvarovky pro náletovou plochu cyklonu
 • pracovní vyzdívky stěn a cyklonů

KLASICKÉ UHELNÉ KOTLE

 • ochranné vrstvy teplosměnných stěn

VÝTAVNÉ UHELNÉ KOTLE

 • ochranné vrstvy teplosměnných stěn

SPALOVNY ODPADŮ

SPALOVNY KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

 • ochranné vrstvy teplosměnných stěn (dusací SiC hmoty)

SPALOVNY PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ

 • vyzdívky rotačních spalovacích pecí
 • vyzdívky dospalovacích komor
 • vyzdívky komorových spalovacích pecí

KOTLE A KOTELNY NA DŘEVO A BIOMASU

KOTLE NA DŘEVOPLYN

 • žárobetonové tvarovky topenišť

KOTLE NA PŘÍMÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY

 • žárobetonové tvarovky topenišť
 • vyzívky z nízkocementových žárobetonů

KOTELNY NA SPALOVÁNÍ DŘEVA A BIOMASY VELKÝCH VÝKONŮ

 • lité vyzdívky z nízkocementových žárobetonů
 • torkretované žárobetonové vyzdívky
 • ochranné vrstvy teplosměnných ploch

OSTATNÍ

KREMAČNÍ PECE

 • žárobetobnové tvarovky spalovacích prostorů z alkalivzdorných nízkocementových žárobetonů

nahoruCZ EN