Průmyslová keramika, spol. s r.o. - vysoké pece, žárobetonové směsi a tvarovky, průmyslové aplikace

k navigaci k navigaci

Chemie a petrochemie

OHŘÍVACÍ PECE RAFINERIÍ

 • pracovní vyzdívky
 • hořákové tvarovky

CLAUSŮV INCINERÁTOR

 • hořákové tvarovky
 • tvarovky prstence dávkování
 • pracovní vyzdívky

PARNÍ REFORMING

 • hořákové tvarovky
 • hořákové tvarovky rotačních hořáků
 • izolační vyzdívky

regenerace HCl

 • pracovní vyzdívka
 • tvarovky pracovní vyzdívky

DOPALOVACÍ PEC VAKUOVÉ DESTILACE

 • izolační vyzdívky

VIS-breaking

 • izolační vyzdívky a tvarovky

Papírenská zařízení

 • torkretované vyzdívky louhových rozpouštěcích nádrží
 • stříkaná vyzdívka řetězové zóny rotační pece na kalcinaci vápenných kalů

nahoruCZ EN